ReadyPlanet.com
dot dot
ความบกพร่องทางการเห็น

 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

         คนตาบอด  หมายถึง  คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียง 

          คนเห็นเลือนราง  หมายถึง  คนที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร ตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้ 

 

การสังเกตพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางมองเห็น

1. ขยี้ตาบ่อย ๆ เหมือนพยายามทำให้ภาพที่ไม่ชัดให้ปรากฎชัดขึ้น

2. เวลามองวัตถุมักป้องตา

3. ถือหนังสือไว้ใกล้ตามาก หรือก้มหน้าใกล้หนังสือ

4. กระพริบตาถี่มากกว่าปกติ

5. มีความยุ่งยากในการอ่านหนังสือ หรือการทำงานที่ต้องใช้สายตา

6. ตามักช้ำแดงและมีน้ำตา ขี้ตากรัง

7. ทำตาหรี่ หรือขยี้ตาขณะที่มอง

8. มักพูดว่าตัวหนังสือหรือรูปภาพเต้น หรือมองอะไรมัวๆ หรือเป็นภาพซ้อน

9. ไม่สามารถอ่านหนังสือเรียงตามบรรทัดได้นาน มักอ่านหนังสือกลับไปกลับมา

10. เวลาอ่านหนังสือมักจะสับสนเมื่ออ่านอักษรที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ก,,ภ หรือ บ กับ ป หรือ อ กับ ฮ

11. ลูกตาดำมีลักษณะผิดปกติ

 

สาเหตุของความบกพร่องทางการเห็น

การเกิดความบกพร่องทางการเห็น จนถึงตาบอด  อาจมีสาเหตุใหญ่ๆประการ  คือ

1. ความผิดปกติของดวงตา

          เกิดจากความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตาเป็นเหตุให้  สายตาสั้น  สายตายาว  หรือเกิดมีปัญหาจากการปรับภาพที่เลนส์ในดวงตา  เป็นต้น  ความผิดปกติอาจเกิดจากอุบัติเหตุ  การไม่ถนอมสายตาหรืออาจเกิดจากกรรมพันธุ์

2. ความผิดปกติของสายตา

เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ  จากอุบัติเหตุต่างๆที่เป็นอันตรายต่อดวงตา  จากฤทธิ์ยาบางประเภทตลอดจนใช้ยาผิด  โรคบางอย่างที่ไม่สามารถป้องกันได้  เช่น  เนื้องอกที่ตา  โรคเหล่านี้อาจทำให้ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางสายตาอย่างรุนแรง

  

ลักษณะที่มีความผิดปกติของสายตา

1.            มีอาการคันตาเรื้อรัง  น้ำตาไหลอยู่เสมอ  หรือมีอาการตาแดงบ่อยๆ

2.            มักมองเห็นภาพซ้อน  วิงเวียนศรีษะ  มองเห็นไม่ชัดเจนในบางครั้ง

3.            เวลามองวัตถุในระยะไกลๆต้องขยี้ตาหรือทำหน้าย่นขมวดคิ้ว

4.            เวลาเดินต้องมองอย่างระมัดระวังหรือเดินช้าๆโดยกลัวจะสดุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขวางหน้า

5.            ไม่สนใจดูภาพที่ติดตามฝาผนัง  หรือข้อความที่เขียนบนกระดานดำ

6.            มักขยี้ตาบ่อยๆ

7.            ไม่ชอบทำงานที่ต้องใช้สายตา

8.            กระพริบตาบ่อยๆ

9.            อ่านหนังสือได้ในระยะเวลาสั้น

10.    สายตาสู้แสงสว่างไม่ได้

 

ป้องกันและแก้ไข

         1.            ทานอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินเอสูง  เช่น  ไข่ นม  ผักสดใบเขียว  ผลไม้  น้ำมันตับปลา

2.            หญิงมีครรภ์ในระยะ  3  เดือนแรก ต้องระวังรักษา สุขภาพอนามัยให้ดี  ไม่ควรเลือกซื้อยามาใช้เอง  ไม่ควรฉายแสงเอกซเรย์ที่มดลูก

3.            รักษาความสะอาดของร่างกายและอนามัยของตา  โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์

4.            ระวังอุบัติเหตุที่ดวงตาของเด็กเล็กๆ

5.            ถ้าเป็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไทรอยด์  ข้อพิการและโรคจากต่อมไร้ท่อ  ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

6.            ตรวจสายตาอย่างน้อยปีละครั้ง

7.            เด็กตาเข  ตาเหล่ อาจแก้ไขรักษา  โดยการใช้แว่นหรือผ่าตัดได้

8.            เมื่อตาได้รับอุบัติเหตุต้องปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี  และอย่าใช้ยาหยอดตา

 

สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการเห็น
        เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์  
            คือ  อุปกรณ์ผลิตสื่ออักษรเบรลล์   ซึ่งบุคคลที่
   บกพร่องทางการเห็นมีความจำเป็น    ต้องใช้ในการพิมพ์
    เอกสาร หรืองานต่าง ๆ เพื่อจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ
   หรือแผ่นพลาสติก


       กระดานหรือแผนรองเขียน( Slate ) และดินสอ(Stylus )

           คือ   อุปกรณ์พื้นฐานของการเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือ 
   เพื่อใช้ในการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และสามารถพกพา
  ได้สะดวก

  • Slate ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกบกัน มีรูเพื่อการกดทำอักษรนูน
  • Stylus มีลักษณะเป็นโลหะปลายแหลมมีด้ามจับกระชับอุ้งมือ เพื่อกดเข้าไปรูบน Slate

        ไม้เท้าขาว 
              
คือ อุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดให้ไปในสถานที่ต่าง ๆ    ได้อย่างอิสระและปลอดภัย ไม้เท้าขาวมีหลายลักษณะ
   เช่น  แบบพับได ้ แบบพับไม่ได้ ฯลฯ  

        ลูกคิด

                คือ    อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อช่วยในการคำนวณสำหรับ
    คนตาบอด    เช่น บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม รากที่สอง ฯลฯ

  

         แว่นขยาย 
              คือ  อุปกรณ์ที่ช่วยขยายสิ่งต่าง ๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
   โดยเลนส์ของอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยาย มีหลายขนาดขึ้น
   อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลbulletหน่วยบริการ
bulletหน่วยบริการอู่ทอง
bulletหน่วยบริการสองพี่น้อง
bulletหน่วยบริการด่านช้าง
bulletหน่วยบริการหนองหญ้าไซ
dot
รูปแบบการให้บริการ
dot
bulletระดับห้องระยะแรกเริ่ม แรกเกิด - 2 ปี 8 เดือน
bulletระดับเด็กเล็ก 2 ปี 9 เดือน - 5 ปี
bulletระดับห้องเตรียมความพร้อม 5 ปี - 8 ปี
bulletระดับห้องพร้อมเรียนรู้ 9 - 12 ปี
bulletระดับห้องสู่โลกกว้าง 13 ปีขึ้นไป
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
bulletห้องบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
dot
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
นานาสาระ
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
dot
bulletกายภาพบำบัด
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletพลศึกษา
bulletกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bulletศิลปะเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletดนตรีเพื่อการพัฒนาและบำบัด
bulletการฝึกพูดโดยครู
dot
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
dot
ปฎิทินกิจกรรม
dot
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ