ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางญาณกร  จันทหาร
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแบบคัดกรองของกระทรวง
bulletคป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
bulletบัญชีอนุมัติสิ่งอำนวยความสะดวกฯ สังกัด กศน.จ.สุพรรณบุรี
bulletใบสมัครหน่วยบริการ
bulletใบสมัครเป็นผู้ให้บริการ
dot
dot
bulletความบกพร่องทางการเห็น
bulletความบกพร่องทางการได้ยิน
bulletความบกพร่องทางสติปัญญา
bulletความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
bulletความบกพร่องทางการพูดและภาษา
bulletความบกพร่องทางการเรียนรู้
bulletความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
bulletบุคคลออทิสติก
bulletพิการซ้อน
dot
dot
bulletกิจกรรมบำบัด
bulletกายภาพบำบัด
bulletศิลปะบำบัด
bulletดนตรีบำบัด
bulletการแก้ไขการพูด
bulletเรียนร่วม
bulletCBR
dot
dot
bulletส่วนกลาง
bulletเขตการศึกษา 1
bulletเขตการศึกษา 2
bulletเขตการศึกษา 3
bulletเขตการศึกษา 4
bulletเขตการศึกษา 6
bulletเขตการศึกษา 7
bulletเขตการศึกษา 8
bulletเขตการศึกษา 9
bulletเขตการศึกษา 10
bulletเขตการศึกษา 11
bulletเขตการศึกษา 12
dot
dot
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คุรุสภา
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา

       บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการเข้าใจ หรือการใช้ภาษาพูด การเขียน หรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษาขอขอบคุณที่ไว้วางใจในการมารับบริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่84 :  5ตำบล : ทับตีเหล็ก อำเภอ เมือง
จังหวัด :สุพรรณบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 72000
เบอร์โทร :  .035-454082-3     มือถือ :  ......................
อีเมล : special_ed5@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.specialcenter5.org

 

Web Counters
Hit Counter